Postup

Postup při Park & Fly:

Příjezd

Ablauf Park1.1cz

Odjezd

Ablauf Park2.1cz

Zneužití se trestá pokutou 200,– € a bude podáno oznámení.